تبلیغات
زاخاربازی زاخاربازی - قدردانی از زحمات گروه زدبازی
 

قدردانی از زحمات گروه زدبازی

نویسنده: pouya r

 

خوب ما در این پست قراره که از گروه زدبازی تشکر کنیم بابت زحماتی که در جهانی شدن رپ فارس کشیدند که یکی از آن ها پخش آهنگ کوچه در رادیو ایتالیا بود که افتخار بزرگی نصیب رپ فارس شد و رپ گیتی به گروه زدبازی صمیمانه تشکر و خسته نباشید میگوید که در این چند سال با سختی ها کنار اومدید و زدبازی به بزرگترین گروه رپ فارس رسید .... 

() نظرات