تبلیغات
زاخاربازی زاخاربازی - هیلا صدیقی- من زن ایرانیم
 

هیلا صدیقی- من زن ایرانیم

نویسنده: pouya r

 


سرزمینم،خاک افسون گر، دل خاورمیانه
نام تو، تاریخ تو ، مردان کویت جاودانه
من زن ایرانیم ، ایرانی از جنس تن تو
هم صبور و هم غیورم طفلی از آبستن تو
من زن ایرانیم، همسایه و همنسل شیرین
خواهر تهمینه و هم قصه پوران و پروین
من زن ایرانیم ، اهل تمدن ، زاده پارس
مثل دریا میخروشم ، من خلیجم تا ابد فارس
من زن ایرانیم،یک چشمه شرم ناب دا...رم
قدصدها سد«سیوند» پشت چشمم آب دارم
*گرچه خون دریا شد اینجا،سبزم اما چون دماوند
هرچه باشد نیک باید،برهمین اندیشه پابند
من زن ایرانیم می سازمت با خشت جانم
میزنم تا سقف تو صدها ستون با استخوانم
من زن ایرانیم ، ایرانی از جنس تن تو
هم صبور و هم غیورم طفلی از آبستن ت

 

() نظرات